Request for a price quotation

Request an offer easily! Fill in our price request form and our colleague will contact you soon.

Details ›


Packages

Choose from our steadily renewing offers. With us it is guaranteed that everyone will find the perfect offer. Book the relaxation of your dreams now!

Details ›


Room rates per day

Dráva Hotel: experience for body and soul

Details ›


Room rates per day

Dráva Hotel: experience for body and soul

Details ›

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek-

Dráva Hotel Thermal Resort**** és Termál Kemping Apartmanházak

1. Általános rendelkezések

1.1. Az „Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) a szolgáltató (Investeur Kft. Harkány, Bajcsy-Zs. utca 6.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Dráva Hotel Thermal Resort szálloda (H-7815 Harkány, Bartók Béla u. 1.) szálláshelyeinek igénybevételéhez, illetőleg ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

1.2. Egyedi feltételek nem képezik részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki speciális, egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, illetőleg más olyan személyekkel, akikkel a Szolgáltató a szolgáltatásai értékesítése érdekében együttműködik.

2. A szerződő felek

2.1. Szerződő fél az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Szolgáltató szolgáltatását megrendeli, illetőleg igénybe veszi. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő, és/vagy igénybe vevő a továbbiakban: Vendég.

2.2. A Szolgáltató és a Vendég együttesen -amennyiben a feltételek teljesülése folytán közöttük a szerződés létrejön- a továbbiakban: Felek.

2.3. Amennyiben a szolgáltatásokra irányuló megrendelést a Vendég helyett egy áltata megbízott harmadik személy (továbbiakban: Közvetítő) adja le, az együttműködésre a Szolgáltató és a Közvetítő között létrejött megállapodás az irányadó, és a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a vendéget.

3. A szerződés létrejötte, a szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérése a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben a Szolgáltató írásbeli ajánlatának elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik a Vendég részéről tényleges megrendelés, a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2. A szerződés minden esetben a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre. Amennyiben a Vendég írásbeli foglalását a Szolgáltató írásban visszaigazolja, a Felek között írásbeli szerződés jön létre. Szóbeli foglalás, megállapodás vagy módosítás csak akkor keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta.

3.3. Hitelkártya, vagy bankkártya adatokkal való foglalás esetén azonnal, átutalás esetén pedig attól fogva garantált a Vendég megrendelése, hogy a foglalási összeg 30 %-a, illetve a visszaigazolásban szereplő összeg, a Szolgáltató számlájára megérkezik. Azokat a szobákat, melyekre nem garantált foglalás vonatkozik, a Szolgáltató jogosult harmadik személy számára értékesíteni. A beérkezett előlegről a Szolgáltató előlegszámlát állít ki. A beérkezett előleg lemondás, illetve „no show” esetén egyaránt vissza nem térítendő.

3.4. A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.5. Amennyiben a vendég a határozott időtartam lejárta előtt úgy dönt, hogy a szolgáltatást nem kívánja a határozott időtartam végéig igénybe venni, és a szobát végleg elhagyja, köteles a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékét a Szolgáltatónak megfizetni, aki jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A Szolgáltató a Vendég által a határozott időtartam előtt elhagyott szobát jogosult újra értékesíteni.

3.6. A szolgáltatás igénybevételének Vendég általi meghosszabbítása akkor lehetséges, ha ehhez a Szolgáltató előzetesen hozzájárult. A Szolgáltató ebben az esetben kikötheti a már teljesített szolgáltatások ellenértékének megtérítését.

3.7. A Szolgáltató általi szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják.

3.8. A szállodai szobákban csak a portán regisztrált Vendégek tartózkodhatnak, a látogatók fogadása a hallban történik.

3.9. A Vendégek a szálloda valamennyi szolgáltatását saját felelősségükre veszik igénybe, az ott tartózkodásuk teljes időtartama alatt.

3.10. A szálloda szolgáltatásait igénybe venni, annak létesítményeit használni minden Vendég csak saját felelősségére jogosult.

3.11. Amennyiben a gyermekkorú vagy fiatalkorú vendég egészségügyi állapota vagy más ok indokolja, nem hagyható a szálloda területén szülői vagy gondozói felügyelet nélkül.

3.12. Tizennégy éven aluli személyek a szálloda egyes szolgáltatásainak igénybevételére, így különösen a wellness-létesítmények használatára, az állatsimogató látogatására, az ideiglenesen elhelyezett állatok megtekintésére, simogatására kizárólag szülői, gondozói felügyelet alatt jogosultak, a gondozásukra, illetőleg felügyeletükre köteles személy felelősségére. A hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó tizennégy éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe a szálloda fürdőjének fürdőmedencéit.

4. A szolgáltatás igénybevételének megkezdése és befejezése (check-in és check-out)

4.1. A Vendégek a bérelt helyiségeket az érkezés napján 15:00 órától foglalhatják el.

4.2. A Vendégek a bérelt helyiségeket a távozás napján 11:00 óráig kötelesek elhagyni.

4.3. A Szolgáltató a felek erre irányuló előzetes megállapodása esetén kései kijelentkezést biztosíthat a Vendégek számára, 11:00 és 16.00 közötti távozás esetében 5.000.-Ft egyszeri díj, míg 16:00 óra utáni távozás esetén 1 éjszaka szállás díjának megfelelő összeg ellenében.

4.4. A bejelentőlap pontos kitöltése után a Vendégek a regisztráláskor szobakulcsként mágneskártyát kapnak, amelyet távozáskor kötelesek a kártyatartóval együtt a szálloda portáján elhelyezni. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató 5000.-Ft díjat számít fel a Vendégnek kártyánként.

5. Lemondási Feltételek

5.1.Az egyéni Vendég foglalását az érkezést (érkezés napján 15:00 óra) legalább 72 órával megelőzően a megrendelt szolgáltatások összegének 30%-os kötbér összeg kiszámázása és megfizetése mellett lemondhatja, amennyiben nem szerepel ettől eltérő információ a visszaigazolásában. Amennyiben a Vendég általi lemondásra az érkezést megelőző 72 órán belül kerül sor, vagy a lemondás nem történik meg, illetőleg a Vendég nem érkezik meg (no show), a kötbér a megrendelt szolgáltatás ellenértékének 100%-a.

Dráva Hotel Thermal Resort felhívja a figyelmet, hogy az alábbi esetekben is az általános lemondási feltételeket érvényesíti, azaz vis maior-ra történő, vagy COVID-dal kapcsolatos hivatkozásokokat nem tud elfogadni:

  • akár a vendég/megrendelő/szolgáltatást igénybe-vevő működését, részéről a szolgáltatás igénybe vételét, akár a szálláshely működését, vagy a megrendelt rendezvény/fellépés megtarthatóságát jogszabály vagy hatósági/hivatali rendelkezés korlátozza, akadályozza, mivel a szolgáltatást ezen esetben is előkészítjük, illetve a rendelkezésre álló keretek között nyújtjuk.
  • COVID vagy veszélyhelyzeti rendelkezések esetén, mivel a szolgáltatást ezen esetben is előkészítjük, illetve a rendelkezésre álló keretek között nyújtjuk.

Az általános lemondási feltételeink tehát a COVID járvánnyal összefüggő okból eltérést nem engednek, lévén a járvány és annak hatásai ismertek, azokkal számolni kell, a megrendelés ennek tudatában történik. Lemondás esetén tehát, kivétel nélkül, a kifizetett előleg visszatérítésére a vendég/megrendelő az általános szabályok szerint jogosult. Megrendeléseik, illetve foglalásaik leadásával a Dráva Hotel Thermal Resort ezen előírását automatikusan elfogadja a megrendelő, szolgáltatás igénybe vevője.

5.2. Lemondásra és módosításra kizárólag e-mailben és megerősítő telefonhívás útján kerülhet sor a Szolgáltató értékesítő alkalmazottjánál.

5.3. Amennyiben a Vendég foglalását előlegfizetéssel biztosította, és az érkezés napján nem érkezik meg, a Szolgáltató a megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesítheti.

5.4. Amennyiben a Vendég a szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, az érkezés napján 18:00 órától a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

6. Árak, fizetési feltételek

6.1. A Szolgáltató az árakat Euroban, illetve Forintban határozza meg. Az árak az idegenforgalmi adót és a parkolás díját nem tartalmazzák. A Szolgáltató jogosult az árakat előzetes értesítés nélkül megváltoztatni, mely változás a már visszaigazolt foglalásokat nem érinti.

6.2. A Szolgáltató által megadott árak a visszaigazolás szerinti ellátást, azaz reggelit, és/vagy félpanziós ellátást foglalnak magukban. A reggeli egyszeri étekésre a reggeli órákban, míg a félpanzió reggel, illetve este egyszeri étkezésre jogosít a szálloda éttermében. Az étkezésre a Vendégek a házirendben meghatározott időpontokban jogosultak. Az étterem területéről a az ételt elvinni tilos. Az ár magában foglalja a törölköző, illetve előzetes visszaigazolás szerint a fürdőköpeny használatát, melyeket 3 naponta cserél a szálloda személyzete. Az ár fentieken kívül magában foglalja a takarítás költségét, melyre3 naponta kerül sor.

6.3. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke a helyszínen készpénzben (Forintban vagy Euroban) egyenlíthető ki, emellett lehetőség van SZÉP kártyával (MKB, K&H, OTP), Erzsébet utalvánnyal, és bankkártyával (VISA, Eurocart-Mastercard, Maestro hitelkártya, AMEX) történő, illetőleg internetes oldalon keresztüli fizetésre.

6.4. A kártyaterhelés forintban történik.

7. Személyes adatok kezelése

7.1. A Szolgáltató az általa működtetett weboldal Vendég általi használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása során az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak megfelelően jár el.

7.2. Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértéken túl saját marketing tevékenységéhez használja fel. Vendég ehhez a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul. Szolgáltató az adatokat harmadik személy részére nem tesz hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

7.3. Szolgáltató a szálloda területén a személy – és vagyonbiztonság érdekében elektronikus térfigyelő rendszert (kamerarendszer) működtet. Vendég a szálloda területére való belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy róla – kizárólag ezen célból – képfelvétel készüljön.

8. A szerződés teljesítésének elutasítása és a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

8.1. A Szolgáltató jogosult a Vendéggel kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a szolgáltatások nyújtását megtagadni azzal, hogy a Vendég továbbra is tartozik a megrendelt szolgáltatások ellenértéke 100%-ának megfizetésével, amennyiben

-a.) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott helyiségeket, berendezéseket és egyéb eszközöket, a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, valamint az azok biztosítására szolgáló helyiségeket,

-b.) Vendég megszegi a szálloda házirendjét, és a házirenddel ellentétes magatartással felszólítás ellenére sem hagy fel,

-c.) Vendég nem tartja be a Szálloda biztonsági szabályzatát, és a biztonsági szabályzattal ellentétes magatartással felszólítás ellenére sem hagy fel,

-d.) Vendég fertőző betegségben szenved,

-e.) Vendég a szobáját a távozás napján délelőtt 11.00-ig nem üríti ki, és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá,

-f.) a Szerződő fél nem teljesíti a szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét az abban meghatározott időpontig,

-g.) a Vendég a szálloda alkalmazottaival durván, vagy kifogásolható módon viselkedik, alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít vagy olyan állapotban van, amely folytán a Szolgáltatótól a szerződés fenntartása nem elvárható,

-h.) a Vendég a békés együttélés szabályait megszegi, a szálloda alkalmazottaival vagy a többi vendéggel durván, vagy kifogásolható módon viselkedik,

-i.) a Vendég a szálloda alkalmazottjával vagy más vendéggel konfliktushelyzetbe kerül, melyet nem kulturált módon rendez; hangoskodással vagy más nem kívánatos magatartással a többi vendéget kellemetlen helyzetbe hozza, zavarja, függetlenül attól, hogy a konfliktus kialakulása melyik félnek róható fel,

-j.) Vendég a szálloda területén és közvetlen környezetében, az általa bérelt szobán kívül szexuális cselekményt végez vagy végeztet, vagy egyébként szeméremsértő módon viselkedik. Azzal, hogy a Vendég ezt a tilalmat megszegi, hozzájárul ahhoz, hogy az erről készült felvételt a Szolgáltató teljes körűen felhasználja.

8.2. Amennyiben a szerződés teljesítése „Vis maior” okból marad el, a szerződés a jövőre nézve megszűnik.

9. Elhelyezési garancia

9.1. Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben kikötött szolgáltatásokat önhibájából nem tudja biztosítani, köteles a Vendég elhelyezéséről gondoskodni.

9.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szállodában történő elhelyezést nem tudja biztosítani, a Vendéget a szállodához tartozó területen található apartmanjában helyezi el -melyek a szálloda szobáival megegyező színvonalú szállást biztosítanak-vagy ezt az elhelyezést felajánlja. Amennyiben az akadály megszűnik, a Szolgáltató jogosult úgy dönteni, hogy a szerződésben eredetileg meghatározottak szerint, szállodájában helyezi el a Vendéget a szerződésben meghatározott időtartam hátralevő részére.

9.3. Abban az esetben, ha a Szolgáltató fenti kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz – függetlenül attól, hogy a felajánlott elhelyezést a Vendég elfogadja- e - Vendég kártérítési igénnyel a Szolgáltatóval szemben utóbb nem élhet, vele szemben további követeléseket nem támaszthat.

10. A Vendég jogai

10.1. A Vendég jogosult a szerződés értelmében megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon helyiségeinek és létesítményeinek használatára, amelyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, valamint jogosultak a szokásos kiszolgálásra a szálloda szabályzatának megfelelő nyitvatartási időben.

10.2. A Vendég a szálláshelyen való tartózkodásának időtartama alatt panasszal élhet a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban. A Szolgáltató az ezen időtartam alatt tett és jegyzőkönyvbe vett panaszok kezelésére kötelezettséget vállal.

11. A Vendég kötelességei

11.1. A Vendég köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatások ellenértékének megfizetésére; legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontig és az ott megjelölt módon.

11.2. A minibárból történő fogyasztás térítés ellenében történik. A Vendég köteles távozáskor a fogyasztása ellenértékét megfizetni.

11.2. A Vendég köteles gondoskodni a vele érkező kiskorúak állandó felügyeletéről. A szálloda személyzetének nincs kapacitása arra, hogy munkájuk ellátásán felül figyelemmel kövessék a gyermekeket, így pl. azt, hogy elhagyják-e a szálloda épületét, területét.

11.3. A Vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szálloda recepcióján, és rendelkezésre bocsátani minden olyan információt és adatot, amelyek a káreset körülményeinek tisztázásához szükségesek, illetőleg amelyek egy esetleges szabálysértési vagy büntető eljárás alapját képezhetik.

11.4. A Vendég, valamint annak látogatói és a Vendéggel együtt utazó személyek kötelesek a szálloda épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen, a többi vendég szükségtelen zavarása nélkül használni.

11.5. Az állatsimogatóban található, vagy a szálloda területén ideiglenes elhelyezett más állatokat csak a Szolgáltató által erre a célra kihelyezett táppal lehet etetni. Ezen kívül a látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az állatokat zavarhatja, nekik kellemetlenséget vagy fájdalmat okozhat, esetleg veszélyeztetheti.

11.6. A Vendég köteles a szállodához tartozó parkolót a KRESZ szabályainak megfelelően használni. A parkolóban hagyott tárgyakért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A parkoló használatára a Vendég kizárólag foglalása időtartama alatt jogosult, a szoba elhagyásával egyidejűleg köteles a parkoló használatával felhagyni. Ettől eltérően állapodhat meg a Vendég a Szolgáltatóval, minden esetben extra díj fizetése ellenében.

11.7. A Vendég köteles a wellness-részlegen papucsot viselni, az ott található létesítmények használata előtt minden esetben lezuhanyozni. Tilos a medencét, jacuzzit olajos, tisztítószeres, homokos testtel használni, azokban szappant, tusfürdőt, egyéb tisztálkodási szert használni. Lázas betegek, fertőző betegek, görcsös állapotban, vagy eszméletvesztéssel járó betegségben szenvedők, ittas vagy bódult állapotban lévő személyek, valamint azok, akiknek nyílt sebük van, a wellness-részleget nem vehetik igénybe. Tilos a medencékben ételt, italt fogyasztani, szemetelni, azt mellékhelyiségként használni, dohányozni, hangoskodással, erkölcstelen viselkedéssel a többi vendég nyugalmát zavarni. Úszni nem tudók a mélyvizes medencét nem vehetik igénybe. Hat éven aluli és úszni nem tudó tizennégy éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe a fürdőmedencéket. Tilos a medence-térben meztelenül tartózkodni. Tilos a medencékbe és azok környékére törékeny tárgyat, vagy bármely más, baleset, sérülés előidézésére alkalmas dolgot bevinni. A Vendég köteles tájékozódni a szálloda személyzeténél az ott található berendezések, eszközök használatáról, illetve kezeléséről, amennyiben erre vonatkozó leírást nem talál, vagy az számára nem egyértelmű. Az uszodamesterek, és a biztonsági szolgálat alkalmazottainak útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartania. A medencébe és a jacuzziba tilos az ugrálás.

11.8. A szálloda területén található csatornában és dísztóban a fürdőzés tilos. Ott tartózkodni csak saját felelősségre lehet. Az esetleges balesetekért a szálloda nem vállal felelősséget.

11.9. A gyerekszobában található játékok, tárgyak helyben történő használatra rendeltek. Amennyiben a Vendég a gyerekszobából el szeretné vinni őket, ehhez köteles előzetesen engedélyt kérni a recepción, használat után pedig köteles visszavinni a kérdéses tárgyakat a gyerekszobába.

11.10. A Vendég a szállodai szobájában csak a magával hozott ételt fogyaszthatja el, a szoba állagának, tisztaságának megóvása mellett. A szálloda területére házhozszállítással ételt rendelni tilos. A szálloda éttermének területéről az ételt kivinni tilos.

11.11. Vendég köteles bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy- azonnal jelezni a szálloda legközelebbi munkavállalójának.

11.12. A Hotel területén a Vendég este 22:00 órától köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, zajkeltéstől, mely a megszálló többi vendéget zavarhatja.

11.13. A Vendég köteles a szobáját minden esetben bezárni.

11.14. A Vendég magára nézve kötelezőnek ismeri el a szálloda, és a fürdő házirendjét, valamint a szálloda biztonsági előírásait, és az azokkal ellentétes magatartás tanúsításától tartózkodni köteles. Amennyiben a Vendég az ezekben a dokumentumokban foglaltakat megszegi, az eset súlyosságára tekintettel Szolgáltató jogosult őt az érintett szolgáltatás igénybevételétől eltiltani, vagy a köztük létrejött szerződést az ellenszolgáltatás követelése mellett felmondani.

12. A Vendég kártérítési felelőssége

12.1. A Vendég köteles megtéríteni mindazon kárt, melyet a Szolgáltató vagy harmadik személy szenved el és amelyeket a Vendég, annak kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személy okoz.

12.2. A Vendég köteles megtéríteni azt a kárt, amelyet a szobában vagy a szálloda más helyiségeiben, illetőleg a szálloda környezetében, a parkolóban, kertrészben etc. a nem rendeltetésszerű használat okoz. A rendeltetésszerű használatból adódó állagromlásért a Vendég nem felelős. Nem rendeltetésszerű használat pl. a teniszpálya futball vagy más, a tenisztől különböző sport céljából történő használata, a kerítésre történő felmászás, padokra, más bútorokra történő csoportos felmenetel etc.

12.3. A Vendégnek a bérelt szobát és a többi, általa használt helyiséget olyan állapotban kell elhagynia, amilyen állapotban azt a Szolgáltató a használatába bocsátotta. A rendeltetésszerű használatot meghaladó igénybevételből (kiömlött folyadék, vizelet, hányadék, dohányzás, etc.) adódó extra takarítási költségek fejében a Vendég köteles az okozott kár mértékének megfelelő, de minimum 30.000 Ft díj megfizetésére.

12.4. Az átvételkori állapot fenntartása a kertre is vonatkozik. A virágok, más növények leszakítása, rongálása, kiásása etc. során adódó költségek pl. újbóli telepítés költségei a kárt okozó Vendéget terhelik.

12.5. Amennyiben a Vendég a wellness-részlegen található medence vizét oly mértékben szennyezi, hogy annak lecserélése vagy a szokásostól eltérő vegyszeres kezelése indokolt, a Vendég a medence vizének szennyezése esetén a szennyezés valamint a kiesett üzemidő mértékének megfelelő, de minimum 100.000 Ft, a jacuzzi vizének szennyezése esetén a szennyezés valamint a kiesett üzemidő mértékének megfelelő, de minimum 80.000 Ft egyszeri díjat köteles megfizetni.

12.6. A Vendég felelősséggel tartozik a gondozása vagy felügyelete alatt álló kiskorú magatartásáért. Köteles ennek értelmében megtéríteni mindazon kárt, melyet a kiskorú okoz, függetlenül attól, hogy annak magatartása károkozásra irányul, vagy pusztán gyerekjáték eredménye (pl. falak, bútorok összefirkálása, kárpit tépkedése).

12.7. Az okozott kárt a Vendég haladéktalanul köteles bejelenteni a Szolgáltató személyzete valamely tagjának.

12.8. Az wellness-részleg használata körében kapott öltözőszekrény-kulcsot a Vendég köteles visszaszolgáltatni, ennek elmaradása esetén a Vendég 10.000.-Ft egyszeri díjat köteles megfizetni.

13. A Szolgáltató jogai

13.1. Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy megrendelt és igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítása végett zálogjog illeti meg a Vendég mindazon vagyontárgyaira, melyeket magával a szállodába bevitt.

13.2. A szálloda területén a Szolgáltató vagyonvédelmi és biztonsági okokból kamerarendszert működtet, a Vendég a szállodába való belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy róla felvétel készüljön. A Szolgáltató a felvételeket magánszemélyek részére nem adja ki, csak hatósági megkeresés alapján a hatóság részére szolgáltatja ki azokat.

13.3. A Szolgáltató a szálloda működtetése, fenntartása körében jogosult elvégezni az ezzel járó szokásos teendőket (pl. heti egy fűnyírás) és egyéb karbantartási munkálatokat, melyeket igyekszik a vendégek legkisebb zavarása mellett kivitelezni.

14. A Szolgáltató kötelezettségei

14.1. A Szolgáltató köteles a szerződés alapján a megrendelt szolgáltatások biztosítására, szerződéses kötelezettségeinek az érvényes előírásoknak és standardoknak megfelelően történő teljesítésére.

14.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Vendég írásos és dokumentáltan beérkezett panaszainak kivizsgálására, valamint a probléma kezeléséhez szükséges intézkedések megtételére, valamint ezek írásba adására.

15. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

15.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, amely a szálloda területén maga, vagy alkalmazottja hibájából következett be.

15.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki az olyan káreseményre, amely a Szolgáltató és alkalmazottainak ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt következik be, vagy amelyet a Vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoznak.

15.3. A Szolgáltató jogosult kijelölni a szálloda területén olyan helyeket, melyekre a Vendég nem léphet be. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól olyan károk esetében, melyek a Vendéget vagy a felügyelete alatt állókat olyan helyen érik, ahova nem léphetnek be.

15.4. A Szolgáltató kárfelelőssége csak abban az esetben áll fenn, ha a Vendég az őt ért káreseményről haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót, és rendelkezésére bocsátja a szükséges adatokat.

15.5. Nem felel a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

15.6. Értéktárgyért, értékpapírokért, készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy olyan okból következett be a kár, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik.

15.7. A szálloda wellness-részlegének használata, valamint az állatsimogató látogatása, és az ideiglenesen elhelyezett állatok megtekintése, simogatása -ahogy a szálloda minden szolgáltatásának igénybevétele- saját felelősségre történik. A fitnesz és wellness-létesítmények használata is kockázatot hordoz magában pl. a padlófelületek csúszóssága miatt, az állatokkal való találkozás magában rejti pl. az általuk történő harapás, fellökés veszélyét, az ilyen és ehhez hasonló kockázatokkal a szolgáltatásokat igénybe vevőknek számolniuk kell. A szálloda az ezen szolgáltatásokat igénybe vevőket ért ilyen balesetekért felelősséget nem vállal. Kiskorúak csak szülői felügyelettel és a szülő felelősségére vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat.

15.8. A wellness-részlegen található öltözőszekrényekben elhelyezett, illetve a szálloda és a fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyakért a szálloda nem vállal felelősséget.

16. Vis maior

16.1. Azon ok vagy körülmény (például: háború, árvíz, tűz, időjárás viszontagságai, sztrájk, áramkimaradás, csőtörés, etc.) amely felett nem bír ellenőrzéssel sem a Szolgáltató, sem a Vendég -vis maior- bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény el nem hárul.

17. Záró rendelkezések

17.1. A teljesítés helye az a hely, ahol Szolgáltató a szolgáltatást nyújtja.

17.2. A jelen ÁSZF és a felek közti szerződés által nem szabályozott kérdésekre a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Szolgáltató és Vendég jogviszonyára egyebekben a magyar jogszabályok irányadóak.

17.3. A szolgáltatás igénybevételéből eredő bármely jogvita lefolytatására a teljesítés helye szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

17.4. A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálloda honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a szálloda recepcióján is

General terms and conditions

Room rates have been fixed in EUR and HUF. They include half board, wellness services (experience pool, sun deck, fitness room, saunas, steam room, salt room, infra sauna), bathrobe use, use of the closed parking area, Internet access and VAT. Tourist tax is not included in the rates. In the event of packages the services may differ from those above. Booking shall only be valid when confirmed, which will be sent automatically by our system to the e-mail address provided by you. Rates may be changed without prior notice; this, of course, does not apply to room rates already confirmed. Simultaneously with ordering your accommodation, a contract shall come into being between you and our company.

Check-in

Rooms can be occupied from 02:00 p.m. on the day of arrival, an earlier check-in can be booked after confirmation, depending on the occupancy of the hotel.

Check-out

Rooms shall be left no later than by 11:00 a.m. on the day of departure. Please signal at the reception on the day before departure at the latest, if you wish to leave our hotel after 11:00 a.m.

We provide late check-out service on the day of departure according to the following:

  • from 11:00 a.m. to 04:00 p.m.: against HUF 5,000.- / one-off charge
  • after 04:00 p.m.: against the rate of accommodation for 1 night

Your booking will be warranted, when:

  1. in the event of bank transfer: the 30% advance payment arrives at our bank account
  2. in the event of credit card or bank card payment: immediately. In the event of no show or cancellation the advance payment WILL NOT BE REFUNDED! We will issue an invoice on the advance payment following the arrival of the advance payment.

Terms of cancellation

The booking can not be cancelled for free. Within 72 hours or in the event of no show or no cancellation the cancellation penalty will be 100% of the service booked. In the event of programme packets and special offers please check the cancellation terms indicated therein. Cancellations and amendments shall exclusively be made in e-mail or via a confirming telephone call, in each cases please look for our sales colleague (per e-mail, telefax or telephone).

On holidays and special seasons in the event of cancellation or no show the advance payment will not be reimbursed.

Terms of Payment

In our hotel we accept the following means of payment:

  1. Cash payment: Hungarian Forints or Euros
  2. Széchenyi Pihenőkártya (MKB, K&H and OTP)
  3. VISA, Eurocard-Mastercard, Maestro credit card, American Express
  4. Erzsébet Voucher

Bank cards will be charged in HUF. After a successful transaction in the event of payment with bank card (which means the acceptance following the control of the validity and cover of the bank card), Kereskedelmi és Hitelbank launches the charging of the bank account of the Card Holder with 30% of the services ordered. The remaining 70% will be pre-authorised in our hotel as guarantee for the booking. The actual payment shall be made in our hotel, upon leaving. Provision of the information required for online payment will be made through encrypted data communication on the site of Kereskedelmi és Hitelbank. In the course of bank card and credit card payment Customer will be redirected to the payment site of the Bank and the payment will be made directly on the site operated by the Bank according to the rules and security provisions of international bank card companies. Pre-authorisation will take place in our hotel, on the basis of the data (name of credit card or bank card, validity etc.) provided by you. On demand we can provide airport transfer against a fee.

Handling of personal data

The protection of your personal data is particularly important for Investeur Kft. and its partners. Collection and processing of the personal data required in the course of the use of our homepage, suitable for identification is in accordance with the Hungarian data protection provisions in force (Act LXIII of 1992). Simultaneously with your booking you shall acknowledge the terms of booking. For further information or booking please contact us at the following accessibilities: Telephone: +36 72 580 980 Telefax: +36 72 580 981 e-mail: reservation@dravahotel.hu For the sake of your convenience and the protection of your personal data please, take the keycard received upon arrival with you to all meals and place it on the table. Our hotel is a member of the Hungarian Hotel Association.

Email share

Callback service

Please fill in the form if you would like us to call you back.